Werkwijze drone-opdracht

Bij een drone-operatie komt veel meer kijken dan u misschien op het eerste zicht zou denken. Sinds 31 december 2020 is de nieuwe Europese dronewetgeving (EU verordening 2019/947) van kracht. Bijkomend zijn er nationale richtlijnen vastgelegd in het KB (2002/43563) van 18/11/2020. Deze regels zijn opgesteld met als doel de veiligheid te verhogen. Skyrise houd zich steeds strikt aan deze regelgeving, treft intern nog bijkomende  veiligheidsmaatregelen en wil de klant zo goed mogelijk ontzorgen en ondersteunen. Dit is merkbaar reeds vanaf het opstellen van uw offerte tot na de effectieve vluchtuitvoering. Hieronder een gedetailleerd overzicht van de verschillende stappen.

 

 

U neemt vrijblijvend contact via telefoon of mail, of u vult het formulier in op de contactpagina.

1. Aanvragen offerte

Eerst wordt er onderzocht of de vlieglocatie zich in een zone met beperkingen bevindt. Met onze UAS (unmanned aircraft systems) vliegen we namelijk in hetzelfde luchtruim als de bemande vliegtuigen, helikopters, luchtballonnen, zweefvliegtuigen,...

Deze hebben ten alle tijden voorrang op een drone!

 

2. Bestuderen locatie

Er wordt een risicoanalyse gemaakt op afstand om de situatie ter plaatse zo goed mogelijk te kunnen inschatten. Deze risico's kunnen obstakels zijn zoals masten, gebouwen, hoogspanningsleidingen of bomen. De nabijheid van personen tijdens de vlucht is het belangrijkste risico om mee rekening te houden. 

3. Bepalen risico's

Afhankelijk van de opdracht wordt de meest geschikte gear geselecteerd. Het gaat dan over de drone zelf, en eventueel bijkomende benodigdheden zoals een gps-meettoestel, systeemcamera, objectieven, groundtargets,... 

4. Selectie van benodigdheden

Aan de hand van al deze gegevens wordt er een offerte op maat gemaakt.

Dit aanbod biedt steeds een overzichtelijke en duidelijke beschrijving van de diensten, en een totaalprijs inclusief alle nodige vergunningen en aanvragen. 

5. Offerte op maat

Indien er een akkoord is kan u de offerte met een muisklik digitaal ondertekenen, of anders ondertekend per mail bezorgen. We leggen  samen enkele mogelijke vluchtmomenten vast i.f.v. uw wensen en de weersvooruitzichten.

6. Informeren en akkoord

De definitieve voorbereiding gaat nu van start:

De resultaten van de eerdere analyse worden vertaald naar een vluchtplan en aangevuld met extra gegevens en eventuele extra toestemmingen worden aangevraagd.

 

 

 

 

 

 

 

De Skyrise piloot komt doorgaans ook nog ter plaatse een extra visuele controle doen, om zeker te zijn dat de werkelijke situatie is zoals verwacht. Hij bepaalt dan ook de start/landingsplaats.

7. Draaiboek 

- gegevens omliggende lucht/heli-havens

- check actieve geo-zones

- check notams 

8. Meteo checks 

Een vlucht kan enkel doorgaan wanneer de weersomstandigheden zich binnen een bepaalde scope bevinden. Dit om het toestel en de veiligheid van de operatie niet in gevaar te brengen. In de dagen en uren voor de vlucht worden er daarom heel wat parameters gemonitord:

- temperatuur

- windsnelheid en windstoten

- windrichting

- neerslag

- zichtbaarheid (afstand)

- hoogte wolkendek

- uur van zonsopgang en zonsondergang

- kp-index (elektromagnetische storing)

- aantal beschikbare satellieten (gps)

Afhankelijk van de weersverwachting en de luchtruimstatus ontvangt u ten laatste de dag voor de vlucht een definitieve bevestiging of de operatie kan plaatsvinden. Bij een go doet de piloot nog een definitieve checkup van de benodigde materialen en documenten, alsook de batterijstatus. 

9. Go / no go 

De Skyrise-dronepiloot arriveert op de vluchtlocatie. Indien de opdrachtgever of andere toeschouwers aanwezig zijn wordt er een korte veiligheidsbriefing gehouden en kan het verloop van de vlucht nog even worden toegelicht.

 

Er volgt een visuele controle van de omgeving op aanwezigheid van mogelijke gevaren, en indien nodig worden de start- en landingsplaatsen en publiekzones afgebakend.

 

De weersverwachting voor de duur van de vlucht en de status van het luchtruim wordt nog een laatste keer gechecked. Hierna wordt de drone vliegklaar gemaakt en volgen de laatste materiaalchecks.

10. Setup on site

Na het inschakelen van zowel de flightcontroller als de drone zelf wordt de camera ingesteld i.f.v. de toepassing en de belichting. De piloot gaat op een veilige afstand van de drone staan, vergewist zich ervan dat de situatie zowel aan de grond als in de lucht nog steeds veilig is, en maakt aan de toeschouwers duidelijk dat de vlucht dadelijk zal starten.

De piloot manoeuvreert de drone in de juiste posities om de gewenste beelden te maken. De maximum vluchtduur is afhankelijk van het type toestel, de temperatuur, de wind en vliegsnelheid. 

 

Er zijn steeds voldoende batterijen voorzien en, indien er op de vluchtlocatie netspanning aanwezig is, kan er in theorie bijna continue gevlogen worden, een batterijwissel duurt namelijk slechts enkele minuten. 

11. Takeoff!

In praktijk zal de piloot echter maximum 4 batterijen achter elkaar vliegen, waarna een verplichte pauze wordt ingelast. Tijdens de vlucht is er namelijk uiterste concentratie nodig. Hij moet tegelijk het toestel steeds visueel volgen, zich regelmatig vergewissen van de batterijstatus, steeds attent zijn voor mogelijke gevaren in de omgeving, en ook nog de camera bedienen.

 

Er wordt daarom tijdens de voorafgaande veiligheidsbriefing ook gevraagd om de piloot niet te storen tijdens de vlucht zelf. Indien er vragen zijn zal hij deze na de landing met plezier beantwoorden.

Bij het inzetten van de (tussen)landing zorgt de piloot ervoor dat er nog voldoende batterijspanning is om, bij een probleem op de hoofdlandingsplaats, steeds veilig te kunnen uitwijken en de drone te landen op de eerder gekozen noodlandingslocatie.

 

Na het uitschakelen van de drone wordt alles netjes opgeruimd en eventuele afgebakende zones terug vrijgegeven.

12. Landing

Er volgt desgewenst nog een korte debriefing waarbij de gemaakte beelden reeds kort kunnen worden bekeken.  Indien u enkel de ruwe beelden wenst te ontvangen kunnen deze meteen overgezet worden op uw device.

 

Indien er personen ongewenst, of ongeïnformeerd en herkenbaar op de beelden te zien zijn, dan moeten wij omwille van GDPR-redenen deze personen eerst onherkenbaar maken, of de desbetreffende beelden uit de set verwijderen. U zal dan de beelden de volgende dag via wetransfer ontvangen, of op een later tijdstip op een drager.

Bij aankomst op kantoor worden de logboeken meteen aangevuld, de materialen gekuist en de batterijen terug opgeladen, klaar voor de volgende opdracht. Indien u heeft gekozen voor de optionele beeldbewerking gaan wij zo snel mogelijk voor u aan de slag om uw project tot in de puntjes, piekfijn af te werken. 

13. Debriefing

14. Logboek en editing